bocetos 3D                                                          

-proxecto: biblioteca no mesoiro (esquema estructural)
-arquitecto: germán barja seijas

-proxecto: vivenda unifamiliar aislada en ames
-arquitecto: ricardo sáez díaz                                                  

-proxecto: rehabilitación da rúa escamas. porto do son
-arquitecto: xosé allegue


-proxecto: casa rietveld
-arquitecto: gerrit rietveld


-proxecto: casa corrubedo
-arquitecto: david chipperfield