exteriores                                                                  

-proxecto: biblioteca no mesoiro. a coruña. PFC
-arquitecto: pedro calvo roo
-proxecto: biblioteca no campus de elviña. universidade de a coruña. PFC
-arquitecto: fernando campos mayo

-proxecto: nave industrial no courel
-arquitecto: xosé allegue