interiores                                                              

-proxecto: biblioteca no mesoiro. a coruña. PFC
-arquitecto: pedro calvo roo
-proxecto: sala de exposicións

-proxecto: salón